Hälyt

Vastealue

vastekarttai

Heinäjoen VPK osallistuu vastekartan mukaisesti hälytyksiin ”Janakkala 1” -alueella.